top of page

Augalų prieglaudos idėja virsta į edukacijos centrą: bedarbiai kviečiami dalyvauti projekte

Atnaujinta: 2021-01-14

Daugiau nei trejus metus Lietuvoje ir pasaulyje savo socialine bei ekologine idėja stebinusi augalų prieglauda „Gyvybės langelis“, kurios įkūrėja VšĮ „Mes žydim“ direktorė Aistė Virketė, šiuos metus pradeda teikdama pagalbą ir socialiai pažeidžiamiems asmenims.


Nuo 2021-ųjų metų Lietuvoje startuoja VšĮ „Mes žydim“ projektinė idėja pavadinimu „Integruojančiosios į darbo rinką „švelniosios“ sociokultūrinės paslaugos bedarbiams“, tapusi projekto „Alternatyvių investicijų detektorius“ partneriais. Ši edukacinė projektinė idėja – tai inkubatorius, skirtas tiek projektą įgyvendinančiai organizacijai, tiek jame dalyvausiantiems.


Apie projektą


Projekto dalyviais gali tapti jauni (nuo 16 m. iki 29 m.) bedarbiai socialiai pažeidžiami asmenys gyvenantys Lietuvoje:

Užimtumo tarnyboje registruoti nedirbantys asmenys; neįgalieji; asmenys, darbo rinkoje nedalyvaujantys daugiau kaip vienerius metus; kvalifikacijos neturintys asmenys; socialinę riziką bei socialinę atskirtį patiriantieji asmenys; darbingo amžiaus asmenys priklausantys socialinės rizikos grupėms; taip pat jaunos šeimos, auginančios vaikus su negalia; vieniši tėvai; asmenys iš gausių šeimų; po tėvystės atostogų darbo ieškantys asmenys, pabėgėliai.

Išsilavinimas ir patirtis: nebūtina.

Šiuo projektu siekiama niekur nedirbančius asmenis grąžinti į darbo rinką, suteikiant jiems pusmetį truksiantį lavinimosi kursą. Tvarios ekologijos, antrinio panaudojimo, augalų priežiūros, želdinimo, sodininkavimo, natūralių (gamtinių) produktų kūrimo, ekoterapijos temomis paremta programa padės sukurti savo verslą arba ugdys darbines kompetencijas, kurių trūksta gauti norimą darbą:


dalyviai susitiks su karjeros specialistais, dalyvaus motyvaciniuose užsiėmimuose su psichologais, vyks susitikimai su potencialiais darbdaviais bei įvairių verslo sričių atstovais.

Programoje numatyta tiek individualus darbas (rengiant kiekvieno dalyvio karjeros sėkmės žemėlapį bei aiškius žingsnius atsirasti darbo rinkoje), tiek darbas grupėse (praktika skaitmenizuojant namuose vykdomo tyrimo rezultatus, rengiant ir įgyvendinant kasmėnesinius projektus, įsitraukiant į augalų prieglaudos veiklą).


Trukmė: nuo 01 22 iki 06 30 (pusmetis).

Intensyvumas – 2 nuotoliniai susitikimai per savaitę (pirmadieniais ir ketvirtadieniais, trunkantys 2 val.).


Projekto organizatorė A. Virketė, su kuria dalyviai dirbs programoje visą pusmetį, džiaugiasi, jog šiuo projektu bus pasiekta socialinių pokyčių kiekviename atsiliepusiame į kvietimą dalyvauti: reikšmingai ūgtelėjusios projekto dalyvių asmeninės ir darbinės kompetencijos, platus akiratis socialinio verslo, individualios veiklos bei karjeros planavimo samdančioje įmonėje srityse, asmeninių gebėjimų išgryninimas ir pritaikymas darbo rinkoje nepaisant socialinio statuso, galiausiai, tikimasi, jog programos metu ar jai pasibaigus dalyviai gaus norimą darbą.


Iki š. m. birželio mėnesio pabaigos truksiantis projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo agentūros lėšų, tad dalyvavimas programoje atrinktiems dalyviams bus nemokamas.


Svarbu: dalyvaujant projekte bedarbio statusas bei darbo paieškos išmoka išlieka.


Dalyvių skaičius ribotas, todėl kviečiama paskubėti registruotis.


Registracija į projektą vyksta iki š. m. sausio 20 d. elektroniniu paštu info@gyvybeslangelis.lt
A. Virketė kviečia dalyvauti ir jungtis prie augalų prieglaudos veiklos.

1 298 peržiūros0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską

Comments


bottom of page